Didactiekdag 2017: woordenschatverwerving in L2

Brussel, 17 mei 2017

Op woensdag 17 mei organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Het 'Pacte d'Excellence' Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

Brussel, 25 maart 2017

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.
Plaats: Université Saint Louis
           Broekstraat 119
           Lokaal 1100
           1000 Brussel

Didactiekdag 2016: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

Brussel, 25 mei 2016

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Geleid bezoek Fotomuseum van Charleroi

Charleroi, 16 maart 2016

De Anbf (Association des Néerlandistes de Belgique et de France) samen met de Nederlandse Taalunie en Le Forem biedt u een geleid bezoek aan het Fotomuseum van Charleroi.

Onderzoeksmarkt 2015

Université Libre de Bruxelles, 19 februari 2016

Op vrijdag 19 februari 2016 zal de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF plaatsvinden in Brussel (Université Libre de Bruxelles).

 

Bezuinigingen bij de Nederlandse Taalunie

De bezuinigingsmaatregelen bij de Nederlandse Taalunie betekenen een zware slag voor de neerlandistiek extra muros. Daarom heeft de ANBF zich aangesloten bij de collega's uit andere landen die daartegen hebben geprotesteerd.

Didactiekdag 2015: de plaats van de grammatica in de les Nederlands als vreemde taal

Brussel, 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei 2015 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden in Brussel.

Onderzoeksmarkt 2015 - call for papers

De tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 november aan de Université Libre de Bruxelles.

Studiedag Nederlands als vreemde taal 2015: Welk Nederlands in de klas? Omgaan met taalvariatie in de NVT-context

Liège, 14 maart 2015

ANBF-studiedag 2015Het Nederlands vertoont een hoge graad van interne variatie. De verschillende vormen die het Nederlands kan aannemen naargelang van waar het gebruikt wordt, en in welke context, zetten het NVT-onderwijs voor een aanzienlijke uitdaging, namelijk hoe kunnen de NVT-docenten uit alle onderwijsniveaus concreet omgaan met deze interne variatie in hun dagelijkse praktijk?

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) in Luik rond dit thema haar vijfde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Vertalen, een vak met veel facetten

Mons, 22 november 2014

Colloquium 2014, vertaalkundeOp zaterdag 22 november 2014 vindt het tweejaarlijkse colloquium van de ANBF plaats in Mons (Université de Mons).