30 augustus 2011

Nieuw: leermiddelen, lesmateriaalIn de forums staat nu het eerste lesmateriaal. Op termijn is het de bedoeling dat dat in een heuse databank op de ANBF-site wordt geïntegreerd, zodat de leden hun materiaal met anderen kunnen delen. Maar in afwachting daarvan hebben sommige ANBF-leden in de vakantie niet stilgezeten.

Daarom vindt u nu in de forums bijvoorbeeld oefeningen en transcripties van podcasts die u kunt downloaden op de site van de VDAB, de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Ook onze rubriek leermiddelen wordt geleidelijk aangevuld met referenties van – vooral op Franstaligen gerichte – leermiddelen voor Nederlands als vreemde taal. Dit onderdeel van de site is voor iedereen toegankelijk. Overigens, wie wel lid van de ANBF is en zijn toegangscode voor de site niet (meer) heeft, kan die nog eens aanvragen via het contactformulier.