Brussel, 19 november 2011

Journée des chercheurs 2011 Op zaterdag 19 november 2011 zal de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF plaatsvinden in Brussel (Facultés universitaires Saint-Louis).

Deze bijeenkomst wil een stand van zaken van lopend onderzoek in de neerlandistiek bieden in haar verschillende facetten (taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, zakelijk Nederlands en didactiek van het Nederlands als vreemde taal). Daarbij zal zowel aandacht worden geschonken aan lopende onderzoeksprojecten als aan innoverende didactische toepassingen uit de onderwijspraktijk. Met de onderzoeksmarkt wil de ANBF de neerlandici die actief zijn op een van deze gebieden de kans geven hun werk voor te stellen aan een breed publiek belangstellenden.

De ANBF profileert zich als hét forum voor neerlandici die in Franstalig België en Frankrijk werkzaam zijn. De onderzoeksmarkt vormt dan ook een unieke gelegenheid om collega-neerlandici uit verschillende richtingen te ontmoeten en verdere samenwerkingsverbanden op touw te zetten.

Programma

Het gedetailleerde programma vindt u in de bijlage.

9u30  Onthaal & koffie
10u00 Algemene ledenvergadering (Lokaal 1100)
11u00 Parallelle sessies 1 & 2 (Lokalen 1200 & 1300)
13u00 Lunch 14u00 Parallelle sessies 3 & 4 (Lokalen 1200 & 1300)
16u00 Borrel

Locatie

De onderzoeksmarkt wordt aan de Facultés universitaires Saint-Louis te Brussel georganiseerd (Kruidtuinlaan 43, 1000 Brussel). De Facultés universitaires Saint-Louis liggen op loopafstand van het station Brussel-Noord. Voor een precieze routebeschrijving, zie: http://www.fusl.ac.be/fr/397.html. De ruimte voor de verschillende lezingen is op de eerste verdieping van het nieuwe Marais-gebouw (119, rue du Marais). De verschillende lezingen zullen in het zgn. “Marais”-gebouw (119, rue du Marais, eerste verdieping) plaatshebben.

Inschrijving

Geïnteresseerden kunnen zich vóór 15 november inschrijven door het formulier in te vullen. De inschrijving is gratis voor leden en bedraagt 30€ voor niet-leden (15€ voor studenten en werkzoekenden). De broodjeslunch is bij dit bedrag inbegrepen.

Het inschrijvingsgeld is vooraf over te maken op rekeningnummer 001-2693456-36 van de ANBF (IBAN: BE 4600126934563 / BIC: GEBABEBB).

Organisatiecomité

Julien Perrez (FUSL; perrezatfusl [dot] ac [dot] be (subject: Onderzoeksmarkt%20ANBF) )
Matthieu Sergier (UCL/FUSL; sergieratfusl [dot] ac [dot] be (subject: Onderzoeksmarkt%20ANBF) )
Stephanie Vanasten (UCL; stephanie [dot] vanastenatuclouvain [dot] be (subject: Onderzoeksmarkt%20ANBF) )