Brussel, 11 mei 2012

Ook in 2012 vond er weer een didactiekdag plaats. Op uitnodiging van de ANBF namen op vrijdag 11 mei zo’n vijftien ANBF-leden deel aan een workshop over het gebruik van sociale media in het onderwijs.

Erno Mijland liet aan de hand van sprekende voorbeelden zien hoe sociale media het sociale verkeer, ook in het onderwijs, “kunnen faciliteren, versterken of initiëren.” Dankzij de beperkte omvang van de groep kon er uitgebreid gediscussieerd worden over de ervaringen van de deelnemers met bepaalde programma’s of andere digitale media.

Erno Mijland, © 2012 – J. VromansDe uitstekende infrastructuur in de computerzaal van de Haute Ecole Francisco Ferrer maakte het mogelijk om alle genoemde media ook daadwerkelijk uit te proberen. Na de pauze, die de aanwezigen de gelegenheid bood om bij koffie en Marokkaanse muntthee bij te praten – de ANBF is tenslotte ook een ontmoetingsplaats voor haar leden – werd er in groepjes gewerkt aan een praktijkopdracht, die aansloot bij de eigen onderwijssituatie.

Kortom, een vruchtbare dag… die de leden van de ANBF hier nog kunnen verlengen door de foto’s te bekijken, of de links te volgen om verder aan de slag te gaan met de besproken media.