Luik, 23 februari 2013

De Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) zoekt belangstellenden om mee vorm te geven aan haar jaarlijkse studiedag, op 23 februari 2013. Het thema is Nederlands leren door immersieactiviteiten.

We doen een beroep op praktijkmensen die hun ervaring in een gezellige en motiverende sfeer willen delen met collega’s die werkzaam zijn in uiteenlopende onderwijssituaties. Behalve immersieonderwijs kunnen ook activiteiten aan bod komen die in een klassiekere context ingebed zijn, zoals e-tandems of samenwerkingsverbanden over de grenzen heen. Werktalen voor de studiedag zijn Nederlands en Frans.

Meer details over mogelijke onderwerpen en praktische organisatie vindt u in de bijlage. Wij zouden het op prijs stellen als u deze tekst zou kunnen doorsturen naar andere mogelijke belangstellenden.

U wilt een ervaring delen, een project presenteren of een initiatief waarop u best trots bent? We zouden het op prijs stellen uw voorstel vóór 15 december te ontvangen, op het adres secretarisatanbf [dot] be (subject: Studiedag%20februari%202013) of via het contactformulier op deze website. Als u dat wenst, willen we u natuurlijk graag helpen uw bijdrage preciezer te omlijnen.