Nederlands leren door immersieactiviteiten

Op zaterdag 23 februari 2013 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) in Luik haar derde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

De ochtend wordt gewijd aan workshops rond het thema "Nederlands leren door immersieactiviteiten". Naast immersieonderwijs komen ook activiteiten aan bod die in een klassiekere context ingebed zijn, zoals samenwerkingsverbanden over de grenzen heen. De didactische, talige en culturele aspecten én het institutionele et organisatorische raamwerk worden behandeld door praktijkmensen en collega’s die werkzaam zijn in uiteenlopende onderwijssituaties.

In de middag is er ook dit jaar weer een cultureel programma. Deze keer gaan we samen naar de bioscoop.

De ANBF profileert zich als hét forum voor neerlandici die in Franstalig België en Frankrijk werkzaam zijn. De studiedag wordt gesteund door het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal (Brussel), de Forem en de Maison des Langues van de Provincie Luik. Hij vormt een unieke gelegenheid om andere docenten Nederlands of collega-neerlandici te ontmoeten.

Waar en wanneer

Zaterdag 23 februari 2013 van 09.30 – 16.30 uur

Van 9 tot 14 uur:

Le Forem
Place Xavier Neujean 37
4000 Liège

Vanaf 14 uur:

Cinéma et brasserie Sauvenière
Place Xavier Neujean 12
4000 Liège

Programma

09.00 – 09.20 registratie en koffie
09.20 – 09.30 welkom door Mieke Smits, directrice van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal
09.30 – 10.15 workshops naar keuze:
1. Projectgestuurd onderwijs en meertalige samenwerking
2. Donner du sens à l’apprentissage d’une langue étrangère par le biais d’échanges linguistiques
10.15 – 10.45 koffiepauze met gelegenheid tot het bezoeken van diverse stands (uitgevers, organisaties, etc.)
10.45 – 11.30 workshops naar keuze:
3. Eerste hulp in de immersieklas: materialen, werkvormen, leergangen en links
4. Wie zoekt, die vindt!
11.30 – 12.15 workshops naar keuze:
5. Bougez dans l’Euregio avec les élèves du qualifiant
6. Toveren met verhalen
12.15 – 13.30 lunch
14.00 – 16.00 film: The Broken Circle Breakdown van Felix Van Groeningen
16.00 borrel

Voor meer informatie over de inhoud van de workshops, zie samenvattingen.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot zondag 17 februari 2013 via het inschrijvingsformulier op deze site.

Voor leden van de ANBF is deelname gratis. Meer informatie over het lidmaatschap van de ANBF vindt u elders op www.anbf.be.

Niet-leden betalen 30 euro. In dat bedrag is de broodjeslunch inbegrepen. U wordt verzocht dat bedrag vóór 20 februari 2013 over te maken op de rekening van de ANBF (nummer 001-2693456-36 – BIC : GEBABEBB; IBAN : BE46 00126934 5636)

Route

Met de wagen:

De Place Xavier Neujean ligt in het centrum van Luik, op loopafstand van de Place Saint-Lambert. Daar kunt u betaald ondergronds parkeren.

Met het openbaar vervoer:

  • Trein tot Liège-Palais, dan de Place Saint-Lambert oversteken richting Opera. Daarachter ligt de Place Xavier Neujean.
  • Als u in Liège-Guillemins uitstapt, neemt u een bus tot Opera of Place Saint-Lambert, bijvoorbeeld lijn 1, 4 of 48.

 

Samenvattingen

WORKSHOP 1:

Pauline Degrave (UCLouvain), Projectgestuurd onderwijs en meertalige samenwerking. Een toeristisch bureau van de UCL-studenten voor de KUL-studenten: een beroepsgerichte taalimmersie

Het eerste deel van de workshop geeft de algemene richtlijnen van het zogenaamde ‘projectgestuurd onderwijs’ en legt uit hoe die onderwijsvorm meertalige contacten kan bevorderen. Vervolgens wordt verslag uitgebracht van een samenwerkingsproject tussen UCL- en KUL-studenten dat in 2011 is uitgevoerd. Gedurende een heel semester hebben de studenten ‘Meertalige communicatie’ van de UCL in groepsverband gewerkt aan de oprichting van VVV-kantoren die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van het (studenten)leven in Louvain-la-Neuve: cultuur, geschiedenis, folklore, enz. Daarvoor hebben ze ook maandenlang met potentiële ‘klanten’ gecommuniceerd, i.c. met studiegenoten van de Katholieke Universiteit Leuven. De mailuitwisseling werd afgesloten met een ontmoeting in Louvain-la-Neuve, waarbij elk UCL-‘bedrijfje’ Louvain-la-Neuve heeft laten ontdekken door haar KUL-‘klanten’. Ten slotte zullen de deelnemers aan de workshop samen analyseren hoe ze het ‘projectgestuurd onderwijs’ het best in hun eigen lespraktijk zouden kunnen inzetten en welke voor- en nadelen dit met zich mee zou (kunnen) brengen.

WORKSHOP 2:

Dominique Michiels (Collège Saint-Michel & Formatrice Focef – Formation continuée des enseignants du fondamental), Donner du sens à l’apprentissage d’une langue étrangère par le biais d’échanges linguistiques financés par le Fonds Prince Philippe: compte-rendu de 15 ans de pratique

À l’heure actuelle, rares sont ceux qui doutent encore de l’effet positif de programmes d’échanges linguistiques sur le processus d’apprentissage d’une langue étrangère. Ceci vaut tant pour le développement de compétences langagières que pour la motivation à apprendre la langue étrangère. Au cours de cet atelier, qui s’adresse prioritairement aux enseignants de l’enseignement primaire et secondaire, nous souhaitons partager nos 15 années d’expérience pratique des programmes d’échanges linguistiques dans le cadre du Fonds Prince Philippe. Sur la base de quelques exemples concrets, nous nous proposons d’identifier un certain nombre de “bonnes pratiques” utiles à l’organisation et à la gestion de programmes d’échanges pour l’apprentissage du néerlandais comme langue étrangère.

WORKSHOP 3:

Bianca Versteeg & Peter Schoenaerts (Taaluniecentrum NVT), Eerste hulp in de immersieklas: materialen, werkvormen, leergangen en links

Deze workshop laat aan de hand van concrete voorbeelden zien wat er zoal onmisbaar is in de immersieklas. U maakt kennis met leergangen, spelletjes, interessante links en ander materiaal die helpen om de communicatieve vaardigheden van uw leerlingen (primair en secundair onderwijs) te ontwikkelen. Verder zullen de workshopleiders advies geven indien u vragen en/of problemen in het immersieonderwijs hebt.

WORKSHOP 4:

Roseline Bollinger (CECP – Conseil de l’enseignement des communes et des provinces), Wie zoekt, die vindt!

In deze workshop wordt een aantal activiteiten besproken en gedemonstreerd die deel uitmaken van het onlangs door het CECP ontworpen leerboek Des mots … Et pas que pour le dire. Het boek bevat lesmateriaal dat er in de eerste plaats op gericht is de spreekvaardigheid van vreemdetaalleerders (i.c. van het Frans, al dient opgemerkt te worden dat er nu ook een Nederlandse versie bestaat van een aantal activiteiten) te oefenen. Het beoogde publiek bestaat uit leerlingen in het vijfde of zesde jaar van het middelbaar onderwijs (immersie). Er wordt o.a. nader ingegaan op de volgende thema’s: een foto en/of het uiterlijk van een personage beschrijven, vragen stellen, beargumenteerd antwoorden, enz.

WORKSHOP 5:

Isabelle Baldassare (Maison des langues de la Province de Liège), Bougez dans l’Euregio avec les élèves du qualifiant

Dans le cadre d’un projet baptisé Linguacluster, la Maison des Langues soutient les établissements scolaires dans l’organisation de stages professionnalisants. Travailler deux semaines dans une entreprise située dans la région linguistique dont ils apprennent la langue permet aux jeunes de l’enseignement secondaire qualifiant de vivre une expérience alliant apprentissage technique et immersion linguistique. Venez découvrir la méthodologie mise en place et les résultats obtenus.

WORKSHOP 6:

Mia Verbeelen, Toveren met verhalen

Deze workshop laat aan de hand van concrete voorbeelden zien welke rol verhalen, sprookjes, e.d. kunnen spelen in het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal. Er wordt met name een originele aanpak uit de doeken gedaan waarbij de leerlingen zich spelenderwijs de woordenschat en/of grammaticale structuren eigen maken, zodat ze de verhalen makkelijker kunnen begrijpen. In de workshop licht Mia Verbeelen haar werkwijze toe en deelt ze haar ervaringen met de deelnemers.

TERUG NAAR HET PROGRAMMA