De tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november aan de Université de Namur.

Deze bijeenkomst wil een stand van zaken bieden van de neerlandistiek in al haar facetten (taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, zakelijk Nederlands, didactiek van het Nederlands als vreemde taal, etc.). Zowel lopend onderzoek als vernieuwende projecten uit de onderwijspraktijk komen in aanmerking. Met deze onderzoeksmarkt wil de ANBF neerlandici die actief zijn op een van deze gebieden, de kans geven hun werk voor te stellen aan een breed publiek van geïnteresseerden.

Call for papers

De neerlandici die een bijdrage willen leveren, sturen voor 31 augustus 2013 een abstract van max. 300 woorden naar Johan Vanparys (johan [dot] vanparysatunamur [dot] be (subject: ANBF-onderzoeksmarkt) ). Daarbij hebt u de keuze tussen twee mogelijkheden:

  • een lezing van 20 minuten (+10 minuten discussie), of
  • een poster met korte uitleg tijdens een aparte sessie.

De werktalen zijn het Nederlands en het Frans. Bij onverwacht ruime belangstelling is er een selectieprocedure voorzien. Het definitieve programma zal medio september meegedeeld worden. Bijdragen kunnen ter publicatie worden aangeboden aan n/f, het tijdschrift van de vereniging.

Organisatie

Johan Vanparys, Elisabeth Leijnse en Laurence Mettewie (UNamur)

Praktische informatie

Datum: vrijdag 29 november 2013
Locatie: Université de Namur
Contact: johan [dot] vanparysatunamur [dot] be (subject: ANBF-onderzoeksmarkt%202013)
Website: www.anbf.be
Prijs: gratis voor leden, €30 voor niet-leden, €15 voor studenten en werkzoekenden