Onderzoeksmarkt 2018

Université de Lille, UFR LEA, Roubaix, 7 december 2018

Op 7 december 2018 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) haar tweejaarlijkse ‘Onderzoeksmarkt’. Deze keer is Lille (Frankrijk) aan de beurt.

Strips in het vreemdetalenonderwijs

Op woensdag 10 oktober organiseert de ANBF in samenwerking met Henallux en La Baie des Tecks een decentrale activiteit die van 13u30 tot 18u00 in de lokalen van La Baie des Tecks in Namur zal plaatsvinden.

Didactiekdag 2017: woordenschatverwerving in L2

Brussel, 17 mei 2017

Op woensdag 17 mei organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Het 'Pacte d'Excellence' Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

Brussel, 25 maart 2017

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.
Plaats: Université Saint Louis
           Broekstraat 119
           Lokaal 1100
           1000 Brussel

Didactiekdag 2016: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

Brussel, 25 mei 2016

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Geleid bezoek Fotomuseum van Charleroi

Charleroi, 16 maart 2016

De Anbf (Association des Néerlandistes de Belgique et de France) samen met de Nederlandse Taalunie en Le Forem biedt u een geleid bezoek aan het Fotomuseum van Charleroi.

Onderzoeksmarkt 2015

Université Libre de Bruxelles, 19 février 2016

b

Onderzoeksmarkt 2015

Université Libre de Bruxelles, 19 februari 2016

Op vrijdag 19 februari 2016 zal de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF plaatsvinden in Brussel (Université Libre de Bruxelles).

 

Bezuinigingen bij de Nederlandse Taalunie

De bezuinigingsmaatregelen bij de Nederlandse Taalunie betekenen een zware slag voor de neerlandistiek extra muros. Daarom heeft de ANBF zich aangesloten bij de collega's uit andere landen die daartegen hebben geprotesteerd.

Didactiekdag 2015: de plaats van de grammatica in de les Nederlands als vreemde taal

Brussel, 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei 2015 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden in Brussel.