Liège, 14 maart 2015

ANBF-studiedag 2015Het Nederlands vertoont een hoge graad van interne variatie. De verschillende vormen die het Nederlands kan aannemen naargelang van waar het gebruikt wordt, en in welke context, zetten het NVT-onderwijs voor een aanzienlijke uitdaging, namelijk hoe kunnen de NVT-docenten uit alle onderwijsniveaus concreet omgaan met deze interne variatie in hun dagelijkse praktijk?

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) in Luik rond dit thema haar vijfde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Naast ‘traditionele’ vormen van variatie zoals geografische variatie (Nederlands-Nederlands vs. Belgisch-Nederlands, standaardta(a)len vs. dialecten) of stilistische variatie (registerverschillen, geschreven taal vs. gesproken taal, sms-taal, etc.), wordt het Nederlandse taalkundige landschap de laatste jaren ook gekenmerkt door de opkomst en verspreiding van de zogenaamde tussentaal in Vlaanderen.

Voor NVT-docenten roept deze uitdaging roept onder meer de volgende vragen op.

  • Moet er in de context van NVT-onderwijs gekozen worden voor een specifieke taalvariëteit van het Nederlands? Zo ja, welke?
  • Moet het NVT-onderwijs ernaar streven om de talige werkelijkheid weer te geven? Zo ja, welke ruimte moet er in het NVT-onderwijs voorzien worden voor de varianten van het Nederlands? Hoe kan dit concreet worden gerealiseerd?
  • Welke plaats moet er gegeven worden aan de tussentaal in de (Belgische) NVT-context?
  • Hoe kan de kloof tussen de norm en specifieke taalvariëteiten overbrugd worden?
  • Hoe kunnen we de NVT-studenten erop voorbereiden om te gaan met de talige diversiteit van het Nederlands?

In deze studiedag NVT-onderwijs zullen deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. In een eerste workshop zullen vertegenwoordigers van diverse instellingen die direct of indirect te maken hebben met taalbeleid (de Nederlandse Taalunie, de mediasector, de publieke sector, het onderwijs, etc.) ingaan op de vraag hoe er in hun beroepsveld wordt omgegaan met taalvariatie. In een tweede workshop zullen verschillende NVT-docenten concrete toepassingen presenteren van hoe ze met taalvariatie omgaan in de klas. Ten slotte zullen de deelnemers in de slotdiscussie de kans krijgen om met elkaar in debat te treden.

De ANBF profileert zich als hét forum voor neerlandici die in Franstalig België en Frankrijk werkzaam zijn. De studiedag wordt gesteund door het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal (Brussel). Hij vormt een unieke gelegenheid om andere docenten Nederlands of collega-neerlandici te ontmoeten.

 

Waar en wanneer

Zaterdag 14 maart 2015 van 09.30 – 16 uur

Université de Liège (Gebouw A4, lokaal S100)
Place du 20-Août, 7
4000 Liège

Plattegrond van de ULg in het centrum van Luik : http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/pdf/cvplangen.pdf

 

Programma

09.00 – 09.30 Registratie en koffie

09.30 – 10.30 Inleidende lezing: Matthias Hüning (FU Berlin). Het Nederlands als pluricentrische taal

10.30 – 12.00 Workshop 1:

10.30 -11.00: Maya Rispens (Nederlandse Taalunie)
11.00 – 11.30: Ruud Hendricks (VRT)
11.30 – 12.00: Gunter Boelen (Selor)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Workshop 2:

13.00-13.30: Vanessa Kint & Michel Pierre (Forem). Hoe Forem-cursisten voor te bereiden om om te gaan met de talige diversiteit van het Nederlands

13.30-14.00: Armand Héroguel. Het Franel-leerplatform

14.00 – 15.00 Debat

15.00 Borrel

 

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 9 maart 2015 via het inschrijvingsformulier op deze site.

Voor leden van de ANBF is deelname gratis. Meer informatie over het lidmaatschap van de ANBF vindt u elders op www.anbf.be. Niet-leden betalen 30 euro. In dat bedrag is de broodjeslunch inbegrepen. U wordt verzocht dat bedrag vóór 12 maart 2015 over te maken op de rekening van de ANBF (nummer 001-2693456-36 – BIC: GEBABEBB; IBAN: BE46 00126934 5636)