De tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 november aan de Université Libre de Bruxelles.

Deze bijeenkomst wil een stand van zaken bieden van de neerlandistiek in al haar facetten (taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, zakelijk Nederlands, didactiek van het Nederlands als vreemde taal, etc.) Zowel lopend onderzoek als vernieuwende projecten uit de onderwijspraktijk komen in aanmerking. Met deze onderzoeksmarkt wil de ANBF neerlandici die actief zijn op een van deze gebieden, de kans geven hun werk voor te stellen aan een breed publiek van geïnteresseerden.

Oproep tot bijdragen

Wenst u een bijdrage te leveren, dan wordt u vriendelijk verzocht vóór 15 augustus a.s. een titel en een abstract van hoogstens 300 woorden, samen met uw naam en affiliatie, te sturen naar Evie Tops (etopsatulb [dot] ac [dot] be (subject: cfp%20-%20ANBF%2C%2027%20november%202015) ). Daarbij hebt u de keuze tussen twee mogelijkheden:

  • een lezing van 20 minuten (+10 minuten discussie), of
  • een poster met korte uitleg tijdens een aparte sessie.

De werktalen zijn het Nederlands en het Frans. Alle inzendingen worden geëvalueerd door een wetenschappelijke commissie. Antwoord kan worden verwacht tegen 15 september 2015.

Het definitieve programma zal eind september meegedeeld worden. Bijdragen kunnen ter publicatie worden aangeboden aan n/f, het tijdschrift van de vereniging.
 

Organisatie

Evie Tops, Jürgen Jaspers, Stéphanie Loriaux, Dag Houdmont en Laurent Nicaise (ULB)
 

Praktische informatie

Datum: vrijdag 27 november 2015
Locatie: Université Libre de Bruxelles
Contact: etopsatulb [dot] ac [dot] be (subject: cfp%20-%20ANBF%2C%2027%20november%202015)
Website: www.anbf.be
Prijs: gratis voor leden, €30 voor niet-leden, €15 voor studenten en werkzoekenden