Brussel, 25 mei 2016

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Dit jaar zal deze interactieve studiemiddag in het teken staan van de uitspraak. In het nieuwe referentiekader voor vreemde talen van de Franse Gemeenschap, de zogenoemde « référentiels de compétence », krijgt gesproken taal een vooraanstaande plaats. Maar tegelijkertijd blijkt duidelijk dat van basisschool tot hoger onderwijs langs het volwassenenonderwijs het aanleren van een adequate uitspraak van het Nederlands als vreemde taal vaak te weinig aandacht geniet. Naast de welbekende problemen tijdsgebrek, overbevolkte klassen of taalopleiding van de lesgevers, stelt zich de methodologische vraag van welke middelen en werkvormen we zouden kunnen inschakelen om de uitspraak van Franstalige leerders te verbeteren. Tijdens de didactiekdag krijgen de deelnemers de gelegenheid deze vragen te bespreken met verschillende deskundigen. Ines Blomme (Instituut voor Levende Talen, Katholieke Universiteit Leuven) en Chris van Veen (Vrije Universiteit Amsterdam) zullen twee workshops verzorgen. Eerst zullen zij elk kort ingaan op wat uitspraak is en wat het belang ervan is in de les Nederlands vreemde taal. Daarna krijgen de deelnemers de kans om nader kennis te maken met concrete manieren om klanken en prosodie (o.a. zinsaccent, klemtoon, intonatie, assimilatie) te oefenen in de klas.

Waar?
CeMPA Rouppeplein 29 1000 Brussel (vlak bij metrostation Anneessens, op 10 min. lopen van het Zuidstation)

Hoe?
U kunt zich vóór 23 mei 2015 online aanmelden via het inschrijvingsformulier. Het aantal deelnemers is beperkt tot 24, daarom is tijdige aanmelding een must.

Inschrijvingsgeld
Gratis voor ANBF-leden; 30€ voor niet-leden, vooraf over te maken op rekeningnummer 001-2693456-36 van de ANBF (IBAN BE 46001269345636).