Oproep: studiedag Nederlands leren door immersieactiviteiten

Luik, 23 februari 2013

De Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) zoekt belangstellenden om mee vorm te geven aan haar jaarlijkse studiedag, op 23 februari 2013. Het thema is Nederlands leren door immersieactiviteiten.

Literatuur in het NVT-onderwijs. Didactische aspecten

Louvain-la-Neuve, 1 december 2012

© Joke van Leeuwen en Stichting Ons ErfdeelOp zaterdag 1 december 2012 vindt het tweejaarlijkse colloquium van de ANBF plaats in Louvain-la-Neuve (Université catholique de Louvain).

In dit colloquium staat de vraag centraal hoe literaire vaardigheden en taalcompetenties geïntegreerd (kunnen) worden in het NVT-onderwijs aan gevorderde leerders. Daarbij gaat onze aandacht uit naar de mogelijke inbreng van literatuur in het NVT-onderwijs alsook naar de specifieke ontwikkeling van literaire competenties in de vreemde taal.

Het colloquium wordt georganiseerd met de steun van het Centre de recherche ECR van de UCL.

Sociale media op de Didactiekdag

Brussel, 11 mei 2012

Ook in 2012 vond er weer een didactiekdag plaats. Op uitnodiging van de ANBF namen op vrijdag 11 mei zo’n vijftien ANBF-leden deel aan een workshop over het gebruik van sociale media in het onderwijs.

Foto’s van de studiedag en prijsuitreiking

Brussel, 11 februari 2012

In 2012 werd de studiedag Nederlands als vreemde taal ‒ waarvoor de ANBF weer kon rekenen op de steun van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal – gekoppeld aan de prijsuitreiking van de opstelwedstrijd Schrijvers gezocht.

Didactiekdag 2012: Sociale media in het onderwijs

Brussel, 11 mei 2012

Didactiekdag 2012Op vrijdag 11 mei 2012 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 13 tot 18 uur zal plaatsvinden op de Haute Ecole Francisco Ferrer in Brussel.

Studiedag Nederlands als Vreemde Taal

Stimuleren van spreekvaardigheid

Studiedag 11 februari 2012Op zaterdag 11 februari 2012 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France in Brussel haar tweede praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Creatief aan de slag met uw leerlingen

Bron: http://www.picto.qc.ca/In het verlengde van de opstelwedstrijd Schrijvers gezocht zoeken we docenten die met hun leerlingen uit het basisonderwijs of de eerste twee jaar secundair onderwijs de onderwerpen “ecologie” en “facebook” zouden willen illustreren.

Onderzoeksmarkt 2011

Brussel, 19 november 2011

Journée des chercheurs 2011 Op zaterdag 19 november 2011 zal de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF plaatsvinden in Brussel (Facultés universitaires Saint-Louis).

Schrijvers gezocht

Opstelwedstrijd, 26 oktober 2011

Schrijvers gezochtOp woensdagmiddag 26 oktober 2011 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France in verschillende Belgische steden tegelijk een opstelwedstrijd voor niet-Nederlandstaligen.

Nieuw op de site

30 augustus 2011

Nieuw: leermiddelen, lesmateriaalIn de forums staat nu het eerste lesmateriaal. Op termijn is het de bedoeling dat dat in een heuse databank op de ANBF-site wordt geïntegreerd, zodat de leden hun materiaal met anderen kunnen delen. Maar in afwachting daarvan hebben sommige ANBF-leden in de vakantie niet stilgezeten.