ANBF-didactiekdag

Brussel, 13 mei 2011

Op vrijdag 13 mei 2011 organiseerde de ANBF in Brussel haar jaarlijkse Didactiekdag. Zo’n twintig belangstellenden namen aan de twee workshops deel. Zoals gewoonlijk werd er niet alleen naar de workshopleiders geluisterd. De actieve inbreng van de deelnemers zorgde voor de nodige reflectie op de eigen onderwijspraktijk. Omdat de uitgangssituaties erg varieerden – Frankrijk en België, (hoger en secundair) onderwijs, universiteit of volwasseneneducatie – bood de Didactiekdag ook een mooie gelegenheid om een kijkje bij de buurman te nemen.

Studiedag Nederlands als vreemde taal

Alden Biesen, 12 februari 2011

Op zaterdag 12 februari 2011 organiseerde de ANBF haar eerste studiedag Nederlands als vreemde taal, met steun van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal. Maar liefst 80 docenten van alle onderwijsniveaus namen deel aan de verschillende workshops. In de prachtige omgeving van de Landscommanderij Alden Biesen voelde iedereen zich al snel op zijn gemak, zodat de dag ook een goede gelegenheid werd om elkaar te leren kennen. Tijdens de pauzes en de lunch werd er menig interessant gesprek gevoerd.