VDAB biedt op zijn website podcasts over arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen zoals:

- Bedrijfscultuur
- Vervelende sollicitatievragen
- Zelfverzekerd solliciteren
- Timemanagement
- Assertiviteit op het werk
- Stuur je loopbaan
- Tips om te netwerken
- Vergaderen
- Lichaamstaal
- Sollicitatiebrief en cv
- Sollicitatievragen

De transcriptie is ook beschikbaar.

Exploitatie oefeningen vindt u op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: B1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Wordle is een gratis online programma om woordwolken te maken met uw eigen tekst of website.

De wolk laat woorden die vaker in de tekst voorkomen groter zien. U kunt het lettertype, layout of kleurenschema van de wolk veranderen. Het resultaat mag u gebruiken hoe u maar wilt. U kunt uw wolk uitprinten, tonen in de Wordle-galerie of delen met vrienden.

Vaardigheden: Woordenschat

In CO.BR.A. (COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt - meer info) vind je maar liefst 550 beroepenfiches. Een beroepenfiche bestaat uit:
- een beschrijving van het beroep,
- basiscompetenties voor het beroep,
- specifieke competenties en sleutelvaardigheden,
- attesten en diploma's,
- persoonskenmerken,
- arbeidsomstandigheden en werkdomeinen.

Vaardigheden: Lezen, Specifiek (vaktaal), Woordenschat
Taalniveau: B1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Eurocatering is een meertalige website die gericht is op lerenden uit de horeca-sector. Gratis, maar inschrijven is vereist.

De site bestaat uit twee delen.

1. The Cloche
De heel gevarieerde onderwerpen worden benaderd vanuit twee invalshoeken:
a) specifieke woordenschat met illustraties en geluidsfiles;
b) taalfuncties.

2. The Tray
De specifieke woordenschat wordt in een woordenlijst gepresenteerd. Ook wordt er met behulp van videoclips aandacht besteed aan non-verbale aspecten.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2)
Doelgroep: Beroepsgericht onderwijs

De Redactie.be est un journal en ligne dépendant de la VRT.
Le site propose entre autres des fichiers audio et vidéo.

Procédure de téléchargement de fichiers audio:
1. Cliquez sur le sigle du flux RSS en haut à droite de l'écran à gauche du sigle de l'imprimante.
2. Parcourez la liste des sujets.
3. Lorqu'un sujet est accompagné d'un lien se terminant par .mp3, faites un clic droit sur le lien et choisissez "Enregistrer la cible sous".
Cette opération vous permettra de conserver le fichier sur votre pc et ainsi de ne plus dépendre de la présence du lien sur le site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: B1, B2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen, Immersieonderwijs

Gramlink propose une grammaire en ligne ainsi que des exercices auto-correctifs pour chaque point abordé.
Gramlink est divisé en 2 parties:

1. Morphologie
- Le déterminant
- Le nom
- Le pronom
- L'adjectif
- Le verbe
- L'adverbe

2. Syntaxe
- Les 2 pôles de la phrase néerlandaise
- Organisation formelle de la phrase néerlandaise
- Structure de la phrase subordonnée
- Quinze verbes spéciaux
- Que trouve-t-on en fin de phrase?
- Que trouve-t-on entre les deux pôles?
- La distribution des adverbes pronominaux
- Infinitif direct sans "te"-Infinitif direct avec "te"

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: B1, B2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

De ‘Nederlandse grammatica voor Franstaligen’ (NGF) is gebaseerd op contrastief onderzoek Nederlands-Frans, dat sinds 1997 aan het Departement Linguïstiek van de KU Leuven is uitgevoerd. In 2006 werd de eerste versie van een aantal hoofdstukken elektronisch ter beschikking gesteld. Dit is een volledig herziene en uitgebreide versie van de NGF.

De NGF omvat de volgende onderdelen:

Inleiding
1. Woordvolgorde in de zin
2. Soorten zinnen
3. Het werkwoord en zijn valentie
4. Essentiële zinsdelen
5. Niet-essentiële zinsdelen
6. Negatie
7. De nominale constituent

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: Gevorderden (B2-C1)
Doelgroep: Docenten