Wordle is een gratis online programma om woordwolken te maken met uw eigen tekst of website.

De wolk laat woorden die vaker in de tekst voorkomen groter zien. U kunt het lettertype, layout of kleurenschema van de wolk veranderen. Het resultaat mag u gebruiken hoe u maar wilt. U kunt uw wolk uitprinten, tonen in de Wordle-galerie of delen met vrienden.

Vaardigheden: Woordenschat

Radio Minerva bestaat uit 60 luisteractiviteiten voor cursisten die een cursus Nederlands als Tweede Taal op niveau A2 volgen.

De transcripties zijn beschikbaar op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: A2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

In CO.BR.A. (COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt - meer info) vind je maar liefst 550 beroepenfiches. Een beroepenfiche bestaat uit:
- een beschrijving van het beroep,
- basiscompetenties voor het beroep,
- specifieke competenties en sleutelvaardigheden,
- attesten en diploma's,
- persoonskenmerken,
- arbeidsomstandigheden en werkdomeinen.

Vaardigheden: Lezen, Specifiek (vaktaal), Woordenschat
Taalniveau: B1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Burenkuren bestaat uit 61 luisteroefeningen voor leerders op A1-niveau.

De transcripties zijn beschikbaar op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: A1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

De Redactie.be est un journal en ligne dépendant de la VRT.
Le site propose entre autres des fichiers audio et vidéo.

Procédure de téléchargement de fichiers audio:
1. Cliquez sur le sigle du flux RSS en haut à droite de l'écran à gauche du sigle de l'imprimante.
2. Parcourez la liste des sujets.
3. Lorqu'un sujet est accompagné d'un lien se terminant par .mp3, faites un clic droit sur le lien et choisissez "Enregistrer la cible sous".
Cette opération vous permettra de conserver le fichier sur votre pc et ainsi de ne plus dépendre de la présence du lien sur le site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: B1, B2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen, Immersieonderwijs

Nieuwe Start 2 bestaat uit 10 hoofdstukken met situaties uit het privé- en beroepsleven. Deze leermethode is bestemd voor een A2-taalniveau. De audiofiles kunnen gratis gedownload worden.
Klik daarvoor op de webpagina op "Accéder aux compléments".

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: A2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft “Proper Nederlands” ontwikkeld: een project op maat van de schoonmaaksector, bedoeld voor schoonmakers met weinig of geen kennis van het Nederlands en voor hun Nederlandstalige klanten.

Proper Nederlands is een pakket dat bestaat uit boekje, een dvd, en een vorming op maat. Er wordt steeds gewerkt rond communicatieve situaties die in elk van de instrumenten aan bod komen. Dit verhoogt de herkenbaarheid bij de gebruiker.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2)
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

De ‘Nederlandse grammatica voor Franstaligen’ (NGF) is gebaseerd op contrastief onderzoek Nederlands-Frans, dat sinds 1997 aan het Departement Linguïstiek van de KU Leuven is uitgevoerd. In 2006 werd de eerste versie van een aantal hoofdstukken elektronisch ter beschikking gesteld. Dit is een volledig herziene en uitgebreide versie van de NGF.

De NGF omvat de volgende onderdelen:

Inleiding
1. Woordvolgorde in de zin
2. Soorten zinnen
3. Het werkwoord en zijn valentie
4. Essentiële zinsdelen
5. Niet-essentiële zinsdelen
6. Negatie
7. De nominale constituent

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: Gevorderden (B2-C1)
Doelgroep: Docenten