Auteur(s): 
Departement linguïstiek, KU Leuven
Vaardigheden: 
Grammatica
Taalniveau: 
C1
C2

De Nederlandse Grammatica voor Franstaligen (NGF) is bedoeld als een descriptieve grammatica waarin de Nederlandse zinsbouw zo precies mogelijk beschreven wordt vanuit het perspectief van de Franstalige. De NGF is opgezet als een handboek voor gevorderde studenten Nederlands van wie de moedertaal het Frans is.