n/f 10, 2011Met het tijdschrift n/f biedt de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France een platform voor wetenschappelijke en vakgerelateerde discussie onder neerlandici die in een Franstalige omgeving werkzaam zijn.

Het tijdschrift n/f wordt uitgegeven door de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France, met de steun van de Nederlandse Taalunie en de Universitaire Stichting. We verwelkomen bijdragen uit alle wetenschapsgebieden die van belang zijn voor de neerlandistiek: taalwetenschap, toegepaste taalwetenschap, vertaalwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschap en literatuurgeschiedenis, didactiek van het leren van het Nederlands als vreemde taal, en andere.

Ingezonden bijdragen worden door de redactie beoordeeld op relevantie voor het doelpubliek, wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, taalgebruik en tekststructuur. De voorkeur gaat uit naar artikelen die in het Nederlands zijn geschreven, hoewel stukken in het Frans of het Engels niet uitgesloten worden. Naast verslagen van wetenschappelijk onderzoek komen ook meer praktijkgerelateerde bijdragen in aanmerking.

Auteurs kunnen hun tekst per elektronische post opsturen naar publicatiesatanbf [dot] be. Zij worden verzocht zich te houden aan de richtlijnen voor auteurs, die hieronder gedownload kunnen worden. Voor fonetisch schrift wordt de font Doulos SIL gebruikt.

Elk ingezonden stuk wordt beoordeeld door twee of meer leden van de redactie, die ook externe adviseurs kunnen raadplegen. Zij behouden zich het recht voor om wijzigingen voor te stellen of een artikel te weigeren omdat het niet geschikt is voor het doelpubliek van n/f.

Redactie

Philippe Anckaert (Haute Ecole Francisco Ferrer), Ludo Beheydt (Université Catholique de Louvain, Universiteit Leiden), Elisabeth Leijnse (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix), Hans Van de Velde (Universiteit Utrecht), Johan Vanparys (hoofdredacteur, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix).

Files te downloaden: