Het tijdschrift n/f is een platform voor wetenschappelijke en vakgerelateerde discussie onder neerlandici die in een Franstalige omgeving werkzaam zijn. Het wordt uitgegeven door de ANBF, in samenwerking met uitgeverij Vantilt.

Voor leden van de ANBF is n/f in de jaarlijkse bijdrage inbegrepen. Voor andere belangstellenden kost het jaarabonnement 30 euro.

Al verschenen nummers zijn verkrijgbaar tegen betaling van 20 euro per nummer t/m 2009. Vanaf 2010 kost een los nummer 30 euro.

Voor meer informatie en/of bestellingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de ANBF (secretarisatanbf [dot] be).