Inleiding: 
Elisabeth Leijnse
Woord vooraf/ Avant-propos
7
Philippe Hiligsmann & Elisabeth Leijnse
Inleiding
9
Marie-Therèse Claes & Marinel Gerritsen
Nederland en Nederlandstalig België: buren met verschillende culturen
11
Pierre Godin
Taakgericht taalonderwijs en het gebruik van cursiefjes in het VTO
23
Philippe Hiligsmann & Laurent Rasier
De zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands
37
Claudia Huisman
Taal, cultuur en universitaire vaardigheden in Nederland en Vlaanderen. Een allround pakket voor toekomstige Erasmusstudenten
55
Jan Pekelder
De ANS en France. Van regelgerichte naar itemgerichte grammatica's Nederlands?
67
Hans Van de Velde & Roeland van Hout
Uitspraakvariatie in leenwoorden
77
Jan Walravens
Culturele vaardigheid. De cultuurstudie op nieuwe wegen(?)
97
Lijst van auteurs
109