Inleiding: 
Carola Henn
Inleiding
7
Sabrina Sereni
De vraag 'Wie ben ik?' als leidraad
11
Inge Callebaut
En dan is er… een schakeringspartikel
23
Roland Lousberg
Verschillen en overeenkomsten in de visie van Duitstaligen en Franstaligen op het Nederlands als vreemde taal
37
Samuel Mareel
De taal als levend organisme - bijna gelijke uitdrukkingen 47in het Nederlands en het Frans
47
Ineke Paupert
De verwerving van vaste verbindingen met een werkwoord van positie door Franstalige leurders van het Nederlands
57
Jan Pekeleder & Theo Puttemans
Didactiek en woordvolgorde. De productie van polenstructuren: een eerste verkenning
73
Laurent Rasier
De zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige NVT-leerders: een onderzoeksproject
91
Ton Beerden
Belgisch Nederlands in Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans
107
Valeria Catalano & Giovanni Sutera
Project 103: communautaire samenwerking en didactiek vreemde taal
115
Frans De Laet
Nederlands voor meertalige linguïsten: van code tot communicatie
129
Pierre Godin & Marc Piwnik
Over Gramlink-Nederlands
139
Armand Héroguel
Zakelijk Nederlands: een andere benadering
155