Inleiding: 
Marie-Thérèse Claes, Philippe Hiligsmann & Jan Walravens
Inleiding
7
Jan Walravens
Babel (nog) niet voorbij…
9
S. Paul Verluyten
“De Fransen zijn arrogant”: deconstructie van een stereotype
23
Marie-Thérèse Claes
Cultuur en communicatie in het Nederlandse taalgebied
33
Henny-Annie Bijleveld
Vloeken, een uiting van cultuur (?)
53
Joris Vlasselaers
Culturele Studies en Literatuurwetenschap: een synergie
75
Roel Vismans
L'expression de la politesse en néerlandais contemporain
87
Philippe Hiligsmann
L'expression de la politesse dans l'enseignement du néerlandais langue étrangère
103
Hanny Vermaas
Nederlandse aanspreekvormen
125
Lijst van auteurs
151