Inleiding: 
Guy Janssens, Sabrina Sereni & Erik Spinoy
Inleiding
7
Rita Fenendael
SonderWaeromme, ofde alternatieve logica van de Wezenmystiek
11
Charles van Leeuwen
De Franse inspiratiebronnen van Joost van den Vondel
23
Pierre Geron
Echo's van Bakhtins stem in de neerlandistiek
41
Sabrina Sereni
“Rakelings als de nachtzwaluw”. Intertekstualiteit in Charlotte Mutsaers' Rachels rokje
51
Celine Porineau
“Huilen met een clown”. De techniek van het understatement in de poëzie van Herman de Coninck
63
Catherine Lesire & Roland Lousberg
De perceptie van het Nederlands in Luikse basis- en middelbare scholen
75
Jan Pekelder
Fonction = Forme + Valeur. Le cas des dépendances syntaxiques
89
Laurent Rasier
De contrastieve studie van prosodische systemen: het geval van het Frans en het Nederlands
101
Liesbeth Degand & Julien Perrez
Causale connectieven in het leerdercorpus Nederlands
115
Julien Perrez
Semantische en pragmatische aspecten van connectieven onder de loep
129
Anneke Neven
Een uit de hand gelopen glimlach: Welke rol speelt dieptekennis bij tekstbegrip?
145
Brigitte Plomteux
Samengestelde woorden: een verkennende wandeling
161
Marc Miceli
Stijgers en dalers in zakelijk Nederlands
177
Theo Puttemans
Over taxonomieën en doelstellingen in het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal
193
De auteurs
207