Philippe Anckaert, JuneEyckmans & Winibert Segers
Vertaalvaardigheid evalueren: een normgerelateerde benadering
9
Dany Etienne
Besoins et objectifs du néerlandais enseigné en Communauté française
29
Rita Fenendael
“Vlaamse” maar ook “Waalse” begijnhoven in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen
47
Matthieu Sergier
Tussen verlangen en ontnuchtering. Oscillatie en proliferatie in de romans van Frans Kellendonk (1951-1990)
57
Kees Snoek
Een kwestie van de juiste toon: de Franse vertaling van Het land van herkomst
71
Hans Van de Velde, Philippe Hiligsmann en Anne Chauvaux
De uitspraak van Franse leenwoorden in het Nederlands: met of zonder slot-e?
89
Auteurslijst
107