Inleiding: 
Kris Steyaert
Ter inleiding
9
Guy Janssens
Een alternatieve invalshoek voor het geschiedenisonderwijs van het Nederlands
13
Matthias Hüning
Historische taalkunde in de studie Nederlands
35
Jane Fenoulhet
Tijdgebonden. De onmisbaarheid van geschiedenis in het literatuurcurriculum
55
Ellen Krol
“Een ongelukkig misverstand tusschen de braven en edelen”: over een kantelpunt in de geschiedenis
73
Kris Steyaert
Onrijpe harssenvruchten en vreemde talen: De actualiteit van de historische letterkunde
97
Auteurslijst
115