Mélanie Baelen, Philippe Hiligsmann & Laurent Rasier
De assimilatie van stem in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands
9
Ludo Beheydt
Perspectieven voor het vreemdetalenonderwijs in een interculturele maatschappij
31
Carola Henn
Technologie als hefboom voor onderwijsvernieuwing: het voorbeeld van CivNet
55
Laurent Nicaise
Metaforiek en ideologie in de financiële pers: een verklaringsmodel
71
Luk Van Mensel & Laurence Mettewie
De economische (meer)waarde van meertaligheid: vreemde talen in het Brusselse bedrijfsleven
101
Auteurslijst
125