Inleiding: 
Laurent Rasier
Ter inleiding
9
Folkert Kuiken
(Vreemde)taalverwerving en de contrastieve aanpak
13
Willy Vandeweghe
Vertaalwetenschap en vergelijkend taalonderzoek
27
Philippe Hiligsmann
Leuk (contrastief ) grammaticaonderwijs moet kunnen!
45
Armand Héroguel
Zakelijk Nederlands en contrastiviteit: even de problemen op een rijtje zetten!
61
Ludo Beheydt
Vlaamse en Nederlandse cultuur: een contrastieve benadering van representaties
75
Antoine Besnehard & Armand Héroguel
Adaptiviteit in elektronische taalleeromgevingen: het geval Studio Franel
91
Rita Fenendael
De mystieke (eind)staat: Vreugde voor Porete, Hel voor Hadewijch
103
Matthieu Sergier
Valse(s) lentes in Frans Kellendonks Mystiek lichaam (1986), of hoe herkenbaar andersheid in cycli kan zijn
123
Auteurslijst
135