Roland Draux
De Middelnederlandse Beatrijslegende, een conciliaire versie van de “sacristine-legende”?
9
Rita Fenendael
L’émergence d’une nouvelle civilisation « européenne » vers 1200 : quelques apports sur l’interaction entre le socio-économique et le spirituel
25
Barbara Fraipont
“De tuin uit en het leven in”. Over het narcisme in Het beleg van Laken van Walter van den Broeck
33
Maarten Lemmens
Dit artikel is nog wel ça va. De grammaticalisatie van ça va in het Belgisch-Nederlands
47
Gert Meesters
Dantesk inferno – inferno dantesque: de interlinguale suffixen -esk en -esque in het Nederlands en het Frans
61
Roland Nagy
Leenfonemen: ouderdom en inburgering. Korte geschiedenis van de inburgering van de [ʃ] en de [ʒ] in het Nederlands
79
Kees Snoek
Eddy du Perron, zijn autobiografische roman Het land van herkomst en zijn discours over identiteit
111
Sonja Vanderlinden
Op zoek naar culturele identiteit(en) in de Nederlandse literatuur
125
Kristel Van Goethem & Philippe Hiligsmann
Een vergelijkende analyse van reuze en géant: grammaticalisatie, degrammaticalisatie en lexicalisatie
135
Auteurslijst
157