Al verschenen nummers van n/f zijn verkrijgbaar tegen betaling van 20 euro voor de nummers 1 t/m 8. Vanaf 2010 (n/f 9) kost een los nummer 30 euro.

2006 – n/f 6

Philippe Anckaert, JuneEyckmans & Winibert Segers
Vertaalvaardigheid evalueren: een normgerelateerde benadering
9
Dany Etienne
Besoins et objectifs du néerlandais enseigné en Communauté française
29
Rita Fenendael
“Vlaamse” maar ook “Waalse” begijnhoven in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen
47
Matthieu Sergier
Tussen verlangen en ontnuchtering. Oscillatie en proliferatie in de romans van Frans Kellendonk (1951-1990)
57
Kees Snoek
Een kwestie van de juiste toon: de Franse vertaling van Het land van herkomst
71
Hans Van de Velde, Philippe Hiligsmann en Anne Chauvaux
De uitspraak van Franse leenwoorden in het Nederlands: met of zonder slot-e?
89
Auteurslijst
107

2005 – n/f 5 – De neerlandistiek in het digitale tijdperk

Inleiding: 
Johan Vanparys
Inleiding
7
Hennie van der Vliet
Digitale bronnen voor het Nederlands: het Referentiebestand Nederlands (REN)
9
Johan Vanparys
Digitale leermiddelen voor NVT: Zitten we op het goede spoor?
39
Carola Henn
Vertalen door, niet of voor de computer?
65
Cees Klapwijk
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: literatuur tussen grote infrastructuren en kleine deeltjes
79
Christine van Baalen
Interculturele communicatie in het digitale tijdperk
99
Auteurslijst
127

2004 – n/f 4 – Onderzoek en praktijk in de Franstalige neerlandistiek

Inleiding: 
Guy Janssens, Sabrina Sereni & Erik Spinoy
Inleiding
7
Rita Fenendael
SonderWaeromme, ofde alternatieve logica van de Wezenmystiek
11
Charles van Leeuwen
De Franse inspiratiebronnen van Joost van den Vondel
23
Pierre Geron
Echo's van Bakhtins stem in de neerlandistiek
41
Sabrina Sereni
“Rakelings als de nachtzwaluw”. Intertekstualiteit in Charlotte Mutsaers' Rachels rokje
51
Celine Porineau
“Huilen met een clown”. De techniek van het understatement in de poëzie van Herman de Coninck
63
Catherine Lesire & Roland Lousberg
De perceptie van het Nederlands in Luikse basis- en middelbare scholen
75
Jan Pekelder
Fonction = Forme + Valeur. Le cas des dépendances syntaxiques
89
Laurent Rasier
De contrastieve studie van prosodische systemen: het geval van het Frans en het Nederlands
101
Liesbeth Degand & Julien Perrez
Causale connectieven in het leerdercorpus Nederlands
115
Julien Perrez
Semantische en pragmatische aspecten van connectieven onder de loep
129
Anneke Neven
Een uit de hand gelopen glimlach: Welke rol speelt dieptekennis bij tekstbegrip?
145
Brigitte Plomteux
Samengestelde woorden: een verkennende wandeling
161
Marc Miceli
Stijgers en dalers in zakelijk Nederlands
177
Theo Puttemans
Over taxonomieën en doelstellingen in het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal
193
De auteurs
207

2003 – n/f 3 – (Inter)culturele studies

Inleiding: 
Marie-Thérèse Claes, Philippe Hiligsmann & Jan Walravens
Inleiding
7
Jan Walravens
Babel (nog) niet voorbij…
9
S. Paul Verluyten
“De Fransen zijn arrogant”: deconstructie van een stereotype
23
Marie-Thérèse Claes
Cultuur en communicatie in het Nederlandse taalgebied
33
Henny-Annie Bijleveld
Vloeken, een uiting van cultuur (?)
53
Joris Vlasselaers
Culturele Studies en Literatuurwetenschap: een synergie
75
Roel Vismans
L'expression de la politesse en néerlandais contemporain
87
Philippe Hiligsmann
L'expression de la politesse dans l'enseignement du néerlandais langue étrangère
103
Hanny Vermaas
Nederlandse aanspreekvormen
125
Lijst van auteurs
151

2003 – n/f 2 – Onderzoek en praktijk tussen twee talen

Inleiding: 
Carola Henn
Inleiding
7
Sabrina Sereni
De vraag 'Wie ben ik?' als leidraad
11
Inge Callebaut
En dan is er… een schakeringspartikel
23
Roland Lousberg
Verschillen en overeenkomsten in de visie van Duitstaligen en Franstaligen op het Nederlands als vreemde taal
37
Samuel Mareel
De taal als levend organisme - bijna gelijke uitdrukkingen 47in het Nederlands en het Frans
47
Ineke Paupert
De verwerving van vaste verbindingen met een werkwoord van positie door Franstalige leurders van het Nederlands
57
Jan Pekeleder & Theo Puttemans
Didactiek en woordvolgorde. De productie van polenstructuren: een eerste verkenning
73
Laurent Rasier
De zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige NVT-leerders: een onderzoeksproject
91
Ton Beerden
Belgisch Nederlands in Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Frans
107
Valeria Catalano & Giovanni Sutera
Project 103: communautaire samenwerking en didactiek vreemde taal
115
Frans De Laet
Nederlands voor meertalige linguïsten: van code tot communicatie
129
Pierre Godin & Marc Piwnik
Over Gramlink-Nederlands
139
Armand Héroguel
Zakelijk Nederlands: een andere benadering
155