Het Algemeen-Nederlands Verbond wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen.

Ce site a pour objet de consigner l'essentiel des informations d'intérêt général échangées sur le forum (gratuit) "Belgian Translators". Il comporte des liens vers de nombreux autres sites dans le domaine de la traduction.

Il est le fruit d'une initiative privée et a été créé pour les traducteurs des services publics belges, les traducteurs indépendants - y compris débutants - et toute personne intéressée par la traduction.

Nederlandse geschiedenis: de belangrijkste data en feiten bij elkaar, met veel interactief materiaal. Een aanrader!

Deze gemeenschappelijke catalogus van de Vlaamse bibliotheken vertelt je waar je een bepaald werk kan vinden. Het tijdschrift Leesidee met besprekingen van Nederlandstalig werk is hier on line te raadplegen. En verder is er een handige thematische webwijzer.

Informatie over het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, met o.a. uitleg over de verschillende examenprofielen en een toetsenbank voor docenten.

Mats Beek is docent Nederlands en heeft op deze site een indrukwekkende hoeveelheid informatie over een groot aantal schrijvers.

Logiciel gratuit servant à créer et partager avec autrui des cartes conceptuelles.

Boekverslagen, boekbesprekingen, samenvattingen, etc., door scholieren gemaakt maar bij docenten bekend. Dus vergeet de bronvermelding niet als u ze voor uw eigen werkstukken gebruikt...

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.

Site van het Nederlandse weekblad 'De Groene Amsterdammer', dat zich - ondanks de indruk die de naam wekt - heel zeker niet tot Amsterdam beperkt.

Site avec des exercices en ligne ou téléchargeables, et de nombreuses ressources destinées aux apprenants francophones du néerlandais.

Didactisch materiaal en achtergronden voor leerkrachten die van de computer gebruik willen maken in en voor hun lespraktijk, op het Brussels Onderwijs Punt, een website voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Informatie over het ELV als organisatie, maar ook over literair vertalen in het algemeen. Het ELV organiseert m.n. vertaalcursussen. Ook op de site: nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen, informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld en een bestand van literair vertalers van en naar het Nederlands.

Site du Département flamand des Affaires étrangères, à destination des francophones.

Op deze site vindt u vooral gedichten die door bezoekers zijn ingezonden. Via het tabblad poëzie krijgt u toegang tot gedichten van gerenommeerde dichters.

Le Goethe-Verlag propose ici des exercices de vocabulaire avec corrigés. On choisit d'abord sa langue de base, puis la langue étrangère.

UCL/Gramlink est une grammaire de base du néerlandais (théorie et exercices en ligne) pour des apprenants disposant déjà d'une connaissance de base de cette langue.

Pour le néerlandais, les pages Web du département des langues HEC (Ecole de gestion de l'Université de Liège) publient des exercices, des listes de vocabulaire et des liens.

Huizinga Instituut: onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

La base de données multilingue de l'UE. Le lien renvoie à la page de recherche en néerlandais, mais l'interface permet de changer de langue aisément.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, is de belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten over de hele wereld. Er zijn buiten het Nederlandse taalgebied zo'n 220 universitaire instituten waar Nederlands wordt gedoceerd door ruim 600 docenten. De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord.

Revue scientifique traitant de la littérature néerlandaise du Moyen Âge à nos jours. En anglais.

Kennisnet is een Nederlands expertisecentrum dat scholen en onderwijsinstellingen wil helpen bij het effectief inzetten van ict. Ook leraren Nederlands zullen er interessant materiaal kunnen vinden.

Vier maandelijkse publicaties – Klasse (voor Leraren), Klasse voor Ouders, Yeti en Maks! – websites, e-brieven, Schooldirect, Lerarendirect, lerarenkaart, leerlingenkaart en acties, uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

Klassieke Nederlandstalige literatuur in elektronische edities.

Internetvoorkeuren van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur en van de Opleiding Nederlandkunde, Universiteit Leiden.

De linkpagina van het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (Universiteit Hasselt).

Overzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. Een website van de Nederlandse Taalunie.

Nederlandse literatuurgeschiedenis in 90 hoofdstukken.
Literatuurgeschiedenis.nl is in eerste instantie voor het Nederlandse voortgezet onderwijs opgezet. Ook de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs behoort tot de oorspronkelijke doelgroep.

Meander is een gratis literair e-zine dat literatuur onder de aandacht wil brengen van een breed publiek en een podium vormt voor aankomende auteurs.

Een website van het Taaluniecentrum, die helemaal gewijd is aan meertalig onderwijs, waaronder immersie.

Le site de la maison d'Anne Frank informe de façon attrayante et en plusieurs langues sur la vie et le journal d'Anne Frank.

Een overzicht van de Nederlandse musea. Deze erg complete museumsite is een initiatief van de Stichting Museumkaart.

Ce Fonds promeut la littérature néerlandaise à l'étranger, notamment par le soutien aux écrivains et aux traducteurs. Site en anglais et en néerlandais.

Le site de la philologie néerlandaise à Berlin. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le néerlandais actuel, mais aussi sur son histoire. Site en anglais, néerlandais et allemand.

Een wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde.

Vous trouverez sur ce site les informations concernant la revue Ons Erdeel (en néerlandais), mais aussi sur des publications en français, comme la revue culturelle Septentrion ou les brochures relatives à la langue néerlandaise et à l'histoire commune de la Flandre et des Pays-Bas.

De website van het tijdschrift Onze Taal biedt artikelen, dossiers, een taaladviesdienst, maar verwijst ook door naar andere interessante sites.

Algemeen wetenschappelijk-populariserend tijdschrift over de Nederlandse taal, met veel aandacht voor taalzorg.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden in Nederland.

Banque d'images canadienne, pour les travaux scolaires, sites Web ou tout autre cadre relié au monde de l'éducation. Les illustrations et animations disponibles sur le site PICTO sont libres de droit et gratuites si elles sont utilisées dans un tel contexte.

Le site des services publics belges existe en quatre langues: néerlandais, français, allemand et anglais.

Les Radiolivres sont des nouvelles écrites par des auteurs (généralement) néerlandais et flamands et lues en public. Ce sont des textes inédits écrits spécialement pour être écoutés et qui ne seront pas publiés sur papier. Les Radiolivres durent 20 à 30 minutes et peuvent être téléchargés gratuitement via ce site. Certains d'entre eux existent aussi en traduction française.

Kranten.com vous propose un aperçu des quotidiens disponibles sur Internet. L'interface est en néerlandais, mais la presse francophone est présente également.
Vous pouvez lire les articles qui vous intéressent en cliquant sur les liens, qui pointent vers les sites Web des journaux concernés.

Bien plus que la carte de visite d'un grand musée: en plus des reproductions de tableaux et autres objets d'art, vous y trouvez des visites virtuelles ou des explications bien didactisées sur certains chefs d'oeuvre. Et vous pouvez même écouter ces explications, puisqu'une voix synthétique assure l'accessibilité aux malvoyants.

Website van de Nederlandse overheid.

Wat u ook zoekt, u vindt het meestal wel via Startpagina.nl. Voor specifiekere onderwerpen klikt u op het tabblad "dochters op alfabet".

Taaladvies.net is een website van de Nederlandse Taalunie. U kunt hier een bijzonder uitgebreide databank met taaladviezen doorzoeken.

Taalblad.be est un e-zine sur l'actualité, rédigé en néerlandais, mais pour des non-néerlandophones. En effet, certains mots sont reliés à des informations lexicographiques (catégorie grammaticale, accord, synonyme) et une traduction en anglais et en français. Un guide grammatical accompagne les textes.

De Taalsector is bestemd voor de taalprofessional die op de hoogte wil blijven van wat er in de taalsector gebeurt.
Taalprofessionals zijn bijvoorbeeld vertalers, tolken, taaldocenten, tekstwerkers, taaltechnologen, makers van taal(studie)producten, aanbieders van taalopleidingen en taalstages, en verder iedereen die professioneel met taal bezig is en met taalwerk zijn brood verdient.

Taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

Portaalsite van de Nederlandse Taalunie, die toegang geeft tot informatie over haar activiteiten en tal van andere Taaluniesites.

Teach 2000 est un logiciel gratuit permettant à l'apprenant d'encoder son vocabulaire et de le revoir de façon personnelle et ludique.
Simple, flexible et efficace.

Le site Web de Van Dale propose gratuitement un dictionnaire explicatif néerlandais en ligne, ainsi que d'autres rubriques susceptibles d'intéresser les francophones qui maîtrisent déjà suffisamment le néerlandais. On y trouvera également un aperçu de tous les dictonnaires Van Dale, notamment les traductifs NL-FR et FR-NL, en format papier ou électronique.

Dictionnaires traductifs (reprenant aussi les termes de spécialité de huit secteurs) et bien plus encore. MWB offre cinq langues: néerlandais, anglais, allemand, français et espagnol.

Ce Fonds a pour objet la promotion de la littérature flamande en Belgique et à l'étranger, par l'information, la documentation et le soutien financier, notamment pour permettre la publication de traductions. Site en néerlandais et en anglais.

Deze site van de VRT geeft op een overzichtelijke manier informatie over m.n. de spelling en uitspraak van het Nederlands of over de bijzonderheden van het Belgische Nederlands. Een must voor de uitspraak van eigennamen met een hoge actualiteitswaarde!

Wablieft heeft in eerste instantie Vlaamse laaggeletterden als doelgroep, maar ook voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal geeft de website toegang tot interessant materiaal, zoals de Wablieft-krant, een wekelijkse krant in duidelijke taal.

Via de link e-learning op deze site kunt u bij de cursus Welkom. Hij is bedoeld voor Duitstalige beginnende leerders.

A la recherche d'images ou de sons pour vos cours ? Ce que vous trouverez ici n'est généralement pas lié au néerlandais ou au français, mais vous vous mettez à l'abri de contestations relatives au droit d'auteur.

De Woordenlijst geeft de officiële spelling van alle Nederlandse woorden.

Wordsmith permet d'établir des listes de vocabulaire au départ d'un texte. Un outil qui peut s'avérer utile pour l'enseignant ou l'étudiant.
Le site est en anglais.