Les numéros déjà parus de la revue n/f sont disponibles contre paiement de 20 euros pour les numéros de 1 à 8, et de 30 euros par numéro à partir de 2010 (n/f 9).

2012 – n/f 11

Roland Draux
De Middelnederlandse Beatrijslegende, een conciliaire versie van de “sacristine-legende”?
9
Rita Fenendael
L’émergence d’une nouvelle civilisation « européenne » vers 1200 : quelques apports sur l’interaction entre le socio-économique et le spirituel
25
Barbara Fraipont
“De tuin uit en het leven in”. Over het narcisme in Het beleg van Laken van Walter van den Broeck
33
Maarten Lemmens
Dit artikel is nog wel ça va. De grammaticalisatie van ça va in het Belgisch-Nederlands
47
Gert Meesters
Dantesk inferno – inferno dantesque: de interlinguale suffixen -esk en -esque in het Nederlands en het Frans
61
Roland Nagy
Leenfonemen: ouderdom en inburgering. Korte geschiedenis van de inburgering van de [ʃ] en de [ʒ] in het Nederlands
79
Kees Snoek
Eddy du Perron, zijn autobiografische roman Het land van herkomst en zijn discours over identiteit
111
Sonja Vanderlinden
Op zoek naar culturele identiteit(en) in de Nederlandse literatuur
125
Kristel Van Goethem & Philippe Hiligsmann
Een vergelijkende analyse van reuze en géant: grammaticalisatie, degrammaticalisatie en lexicalisatie
135
Auteurslijst
157

2011 - n/f 10 - Pro of contra(stief)? Implicaties van de contrastieve aanpak voor het NVT-onderwijs

Introduction: 
Laurent Rasier
Ter inleiding
9
Folkert Kuiken
(Vreemde)taalverwerving en de contrastieve aanpak
13
Willy Vandeweghe
Vertaalwetenschap en vergelijkend taalonderzoek
27
Philippe Hiligsmann
Leuk (contrastief ) grammaticaonderwijs moet kunnen!
45
Armand Héroguel
Zakelijk Nederlands en contrastiviteit: even de problemen op een rijtje zetten!
61
Ludo Beheydt
Vlaamse en Nederlandse cultuur: een contrastieve benadering van representaties
75
Antoine Besnehard & Armand Héroguel
Adaptiviteit in elektronische taalleeromgevingen: het geval Studio Franel
91
Rita Fenendael
De mystieke (eind)staat: Vreugde voor Porete, Hel voor Hadewijch
103
Matthieu Sergier
Valse(s) lentes in Frans Kellendonks Mystiek lichaam (1986), of hoe herkenbaar andersheid in cycli kan zijn
123
Auteurslijst
135

2010 – n/f 9 – Eddy du Perron, Indische Hollander in Wallonië

Introduction: 
Kees Snoek
Ter inleiding
9
Manu van der Aa
Alice Nahon en E. du Perron
13
Kees Snoek
« Quelques cuillers de neurasthenie. » Eddy Du Perron, « premier hóte » du Chateau de Gistoux, Mme Du Perron la chatelaine, les domestiques et les visiteurs, 1926-1932
25
Reinder Storm
Accenten in een levensfase: Greshoff te gast op Gistoux
43
Ǻsa Josefson
Moreldieu (1946) de Franz Hellens – une version romancée de la réalité
55
Michiel van Kempen
Eddy du Perron en Albert Helman: pool of tegenpool? Een postkoloniale lezing
69
Sonja Vanderlinden
Du Perron et le Grand maître Van Schendel
83
Auteurslijst
99

2008 – n/f 8

Mélanie Baelen, Philippe Hiligsmann & Laurent Rasier
De assimilatie van stem in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands
9
Ludo Beheydt
Perspectieven voor het vreemdetalenonderwijs in een interculturele maatschappij
31
Carola Henn
Technologie als hefboom voor onderwijsvernieuwing: het voorbeeld van CivNet
55
Laurent Nicaise
Metaforiek en ideologie in de financiële pers: een verklaringsmodel
71
Luk Van Mensel & Laurence Mettewie
De economische (meer)waarde van meertaligheid: vreemde talen in het Brusselse bedrijfsleven
101
Auteurslijst
125

2007 – n/f 7 – De historische dimensie in de neerlandistiek

Introduction: 
Kris Steyaert
Ter inleiding
9
Guy Janssens
Een alternatieve invalshoek voor het geschiedenisonderwijs van het Nederlands
13
Matthias Hüning
Historische taalkunde in de studie Nederlands
35
Jane Fenoulhet
Tijdgebonden. De onmisbaarheid van geschiedenis in het literatuurcurriculum
55
Ellen Krol
“Een ongelukkig misverstand tusschen de braven en edelen”: over een kantelpunt in de geschiedenis
73
Kris Steyaert
Onrijpe harssenvruchten en vreemde talen: De actualiteit van de historische letterkunde
97
Auteurslijst
115