De cursus Welkom is ontwikkeld voor studenten Nederlands aan de universiteit van Wenen. Steuntaal van de cursus is dan ook Duits.
Hij is geïntegreerd in de leeromgeving OLAT. U kunt toegang krijgen door als gast in te loggen.

Vaardigheden: Integrale cursus
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2)
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Een volledige grammatica voor elk niveau, met veel gevarieerde interactieve oefeningen, inleidende dialogen met geluidsopname en op de cursist toegesneden tools.

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2), Halfgevorderden (A2-B1), Gevorderden (B2-C1)

De Nederlandse Grammatica voor Franstaligen (NGF) is bedoeld als een descriptieve grammatica waarin de Nederlandse zinsbouw zo precies mogelijk beschreven wordt vanuit het perspectief van de Franstalige. De NGF is opgezet als een handboek voor gevorderde studenten Nederlands van wie de moedertaal het Frans is.

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: C1, C2

Cursus zakelijk Nederlands voor hoger en (economisch) secundair onderwijs.

Vaardigheden: Integrale cursus, Specifiek (vaktaal)

Deze nieuwe editie omvat alles wat zorgverleners nodig hebben om in het Nederlands en in het Frans te kunnen communiceren met patiënten.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Doelgroep: Beroepsgericht onderwijs

Dit is het vervolg op 'Soigner en deux langues – Ziekenverpleging in twee talen'. Dit werk richt zich tot Nederlandstalige en Franstalige zorgverleners.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Doelgroep: Beroepsgericht onderwijs, (Jong)Volwassenen

Deze nieuwe uitgave omvat meer dan 8 500 gevallen van contrastief voorzetselgebruik Frans-Nederlands en 3 000 oefenzinnen.

Vaardigheden: Naslagwerk
Taalniveau: Gevorderden (B2-C1)
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Dit is de door de Raad van Europa geaccrediteerde Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Dit document is een belangrijk referentiekader voor taaldocenten die taalvaardigheidsniveaus van hun opleidingen, materialen en dergelijke willen positioneren in een Europese context.

Vaardigheden: Naslagwerk
Doelgroep: Docenten

Dit is de door de Raad van Europa geaccrediteerde Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Dit document is een belangrijk referentiekader voor taaldocenten die taalvaardigheidsniveaus van hun opleidingen, materialen en dergelijke willen positioneren in Europese context.

Vaardigheden: Naslagwerk

De E-ANS is de elektronische versie van de tweede, herziene editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (kortweg: de ANS), die in 1997 verschenen is.

Inhoud:
- Het woord
- De constituent
- De zin
- Algemene verschijnselen

Vaardigheden: Grammatica, Naslagwerk
Taalniveau: C2
Doelgroep: (Jong)Volwassenen