De cursus Welkom is ontwikkeld voor studenten Nederlands aan de universiteit van Wenen. Steuntaal van de cursus is dan ook Duits.
Hij is geïntegreerd in de leeromgeving OLAT. U kunt toegang krijgen door als gast in te loggen.

Vaardigheden: Integrale cursus
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2)
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Deze cursus voor halfgevorderen is bedoeld voor volwassenen die hun Nederlands willen verbeteren om sociale en beroepsmatige redenen. Hij bestaat uit 10 series (of lessen) op cd-rom. Elke serie begint met een dialoog of monoloog en bevat (interactieve) oefeningen die gericht zijn op luister-, lees- en spreekvaardigheid en op grammatica- en woordenschattraining.
Bij elke les hoort studiebegeleiding, in de vorm van een telefonische interactie van een halfuur en correspondentie per mail.
Een taaladviseur helpt de leerder zijn niveau en behoeften in te schatten voordat hij aan de cursus begint.

Vaardigheden: Integrale cursus
Taalniveau: Halfgevorderden (A2-B1)
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Een volledige grammatica voor elk niveau, met veel gevarieerde interactieve oefeningen, inleidende dialogen met geluidsopname en op de cursist toegesneden tools.

Vaardigheden: Grammatica
Taalniveau: Elementair (beginners tot A2), Halfgevorderden (A2-B1), Gevorderden (B2-C1)

Cursus zakelijk Nederlands voor hoger en (economisch) secundair onderwijs.

Vaardigheden: Integrale cursus, Specifiek (vaktaal)

Deze nieuwe editie omvat alles wat zorgverleners nodig hebben om in het Nederlands en in het Frans te kunnen communiceren met patiënten.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Doelgroep: Beroepsgericht onderwijs

Dit is het vervolg op 'Soigner en deux langues – Ziekenverpleging in twee talen'. Dit werk richt zich tot Nederlandstalige en Franstalige zorgverleners.

Vaardigheden: Specifiek (vaktaal)
Doelgroep: Beroepsgericht onderwijs, (Jong)Volwassenen

Burenkuren bestaat uit 61 luisteractiviteiten voor cursisten die een cursus Nederlands als Tweede Taal niveau A1 volgen.

De transcripties zijn beschikbaar op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: A1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Dit is de door de Raad van Europa geaccrediteerde Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Dit document is een belangrijk referentiekader voor taaldocenten die taalvaardigheidsniveaus van hun opleidingen, materialen en dergelijke willen positioneren in een Europese context.

Vaardigheden: Naslagwerk
Doelgroep: Docenten

VDAB biedt op zijn website podcasts over arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen zoals:

- Bedrijfscultuur
- Vervelende sollicitatievragen
- Zelfverzekerd solliciteren
- Timemanagement
- Assertiviteit op het werk
- Stuur je loopbaan
- Tips om te netwerken
- Vergaderen
- Lichaamstaal
- Sollicitatiebrief en cv
- Sollicitatievragen

De transcriptie is ook beschikbaar.

Exploitatie oefeningen vindt u op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: B1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen

Nieuwe Start 1 bestaat uit 10 hoofdstukken met situaties uit het privé- en beroepsleven. Deze leermethode is bestemd voor een A1-taalniveau. De audiofiles kunnen gratis gedownload worden.
Klik daarvoor op de webpagina op "Accéder aux compléments".

De transcripties zijn beschikbaar op het forum van de ANBF-site.

Vaardigheden: Luisteren
Taalniveau: A1
Doelgroep: (Jong)Volwassenen