De Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France wordt met name gesteund door de Nederlandse Taalunie.

Deze website is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal in Brussel.

Voor de grafische opmaak en technische vormgeving van de website heeft Synthèse ingestaan. 

Sommige hier gepubliceerde teksten zijn in het kader van vertaalateliers naar het Frans vertaald door  masterstudenten van de Faculté de Traduction et d’Interprétation (Ecole d’Interprètes Internationaux) van de Université de Mons.