Het Algemeen-Nederlands Verbond wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen.

De website van het Anne Frank Huis informeert op een aantrekkelijke manier over Anne Frank en haar dagboek.

Handige tips en inlichtingen die op het (gratis) "Belgian Translators"-forum verschijnen, worden op deze website voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met links naar vele andere (ver)taalsites.
Deze website komt voort uit een privé-initiatief en is bedoeld voor vertalers die voor de Belgische overheid werken en voor zelfstandige vertalers. Maar andere belangstellenden, bijvoorbeeld beginnende vertalers, zijn natuurlijk ook bijzonder welkom.

Nederlandse geschiedenis: de belangrijkste data en feiten bij elkaar, met veel interactief materiaal. Een aanrader!

Deze gemeenschappelijke catalogus van de Vlaamse bibliotheken vertelt je waar je een bepaald werk kan vinden. Het tijdschrift Leesidee met besprekingen van Nederlandstalig werk is hier on line te raadplegen. En verder is er een handige thematische webwijzer.

Informatie over het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, met o.a. uitleg over de verschillende examenprofielen en een toetsenbank voor docenten.

Mats Beek is docent Nederlands en heeft op deze site een indrukwekkende hoeveelheid informatie over een groot aantal schrijvers.

Gratis computerprogramma om mindmaps te maken en te delen. In het Engels.

Boekverslagen, boekbesprekingen, samenvattingen, etc., door scholieren gemaakt maar bij docenten bekend. Dus vergeet de bronvermelding niet als u ze voor uw eigen werkstukken gebruikt...

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.

Site van het Nederlandse weekblad 'De Groene Amsterdammer', dat zich - ondanks de indruk die de naam wekt - heel zeker niet tot Amsterdam beperkt.

Om docenten te ondersteunen in hun adviserende taak heeft Het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal De Leeswijzer ontwikkeld. De Leeswijzer is een instrument waarmee een indicatie gegeven kan worden van de moeilijkheidsgraad van authentieke literaire teksten.

Site met downloadbare en online-oefeningen, en allerlei leuke tools voor Franstaligen.

Didactisch materiaal en achtergronden voor leerkrachten die van de computer gebruik willen maken in en voor hun lespraktijk, op het Brussels Onderwijs Punt, een website voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven.

Informatie over het ELV als organisatie, maar ook over literair vertalen in het algemeen. Het ELV organiseert m.n. vertaalcursussen. Ook op de site: nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen, informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld en een bestand van literair vertalers van en naar het Nederlands.

Op deze site vindt u vooral gedichten die door bezoekers zijn ingezonden. Via het tabblad poëzie krijgt u toegang tot gedichten van gerenommeerde dichters.

De Goethe-Verlag biedt op deze pagina's woordenschatoefeningen aan, met de oplossingen. U kiest eerst de basistaal, daarna de vreemde taal.

UCL/Gramlink is een onlinegrammatica Nederlands (theorie en oefeningen) voor leerders die al minstens een basiskennis van die taal hebben.

Op de webpagina's Nederlands van de Vakgroep Talen HEC (Ecole de gestion de l'Université de Liège) staan oefeningen, woordenlijsten en links.

Huizinga Instituut: onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

De veeltalige databank van de EU. Dit is de link voor de zoekpagina in het Nederlands, maar je kunt in die interface ook makkelijk van taal veranderen.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, is de belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten over de hele wereld. Er zijn buiten het Nederlandse taalgebied zo'n 220 universitaire instituten waar Nederlands wordt gedoceerd door ruim 600 docenten. De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord.

Wetenschappelijk tijdschrift over Nederlandse literatuur van de middeleeuwen tot heden. In het Engels.

Kennisnet is een Nederlands expertisecentrum dat scholen en onderwijsinstellingen wil helpen bij het effectief inzetten van ict. Ook leraren Nederlands zullen er interessant materiaal kunnen vinden.

Vier maandelijkse publicaties – Klasse (voor Leraren), Klasse voor Ouders, Yeti en Maks! – websites, e-brieven, Schooldirect, Lerarendirect, lerarenkaart, leerlingenkaart en acties, uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

Kranten.com biedt een overzicht met de headlines van verschillende nieuwsbronnen op het internet. U kunt doorklikken naar de krant waarin het artikel is verschenen dat u interesseert.

Klassieke Nederlandstalige literatuur in elektronische edities.

Internetvoorkeuren van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur en van de Opleiding Nederlandkunde, Universiteit Leiden.

De linkpagina van het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (Universiteit Hasselt).

Overzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. Een website van de Nederlandse Taalunie.

Nederlandse literatuurgeschiedenis in 90 hoofdstukken.
Literatuurgeschiedenis.nl is in eerste instantie voor het Nederlandse voortgezet onderwijs opgezet. Ook de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs behoort tot de oorspronkelijke doelgroep.

Meander is een gratis literair e-zine dat literatuur onder de aandacht wil brengen van een breed publiek en een podium vormt voor aankomende auteurs.

Een website van het Taaluniecentrum, die helemaal gewijd is aan meertalig onderwijs, waaronder immersie.

Een overzicht van de Nederlandse musea. Deze erg complete museumsite is een initiatief van de Stichting Museumkaart.

Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is per 1 januari 2010 opgegaan in het Nederlands Letterenfonds, dat het ondersteunen van schrijvers en vertalers en de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland als doel heeft.

De site van de Nederlandse taalkunde aan de FU Berlin. Veel uitgebreide informatie over het Nederlands: feiten en cijfers, taalgeschiedenis, morfologie, fonologie, syntaxis, taalvariatie etc.

Een wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde.

Naast informatie over het tijdschrift Ons Erfdeel vindt u ook inlichtingen over andere publicaties, zoals het tijdschrift Septentrion - dat in het Frans verschijnt - en de brochures over de Nederlandse taal en de geschiedenis van de Lage Landen.

De website van het tijdschrift Onze Taal biedt artikelen, dossiers, een taaladviesdienst, maar verwijst ook door naar andere interessante sites.

Algemeen wetenschappelijk-populariserend tijdschrift over de Nederlandse taal, met veel aandacht voor taalzorg.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden in Nederland.

Informatie over de Nederlandse politiek, door het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Banque d'images canadienne, pour les travaux scolaires, sites Web ou tout autre cadre relié au monde de l'éducation. Les illustrations et animations disponibles sur le site PICTO sont libres de droit et gratuites si elles sont utilisées dans un tel contexte.

De site van de Belgische overheid is er in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Radioboeken zijn novellen van (meestal) Nederlandse of Vlaamse schrijvers. Het zijn onuitgegeven teksten die bedoeld zijn om beluisterd te worden en niet in papieren vorm zullen verschijnen. Ze duren 20 à 30 minuten en kunnen gratis gedownload worden. Sommige zijn ook vertaald.

Veel meer dan het visitekaartje van een groot museum! U vindt er natuurlijk veel afbeeldingen van bekende schilderijen en kunstvoorwerpen, maar ook virtuele rondleidingen of didactisch verantwoorde uitleg bij sommige meesterwerken. En die uitleg kunt u zelfs beluisteren, want een synthetische stem zorgt voor de toegankelijkheid voor slechtzienden.

Website van de Nederlandse overheid.

Wat u ook zoekt, u vindt het meestal wel via Startpagina.nl. Voor specifiekere onderwerpen klikt u op het tabblad "dochters op alfabet".

Taaladvies.net is een website van de Nederlandse Taalunie. U kunt hier een bijzonder uitgebreide databank met taaladviezen doorzoeken.

Taalblad.be is een e-zine met dagelijkse actualiteit, geschreven in het Nederlands, maar voor anderstaligen. Aan sommige woorden is namelijklexicografische informatie over het woord verbonden (woordsoort, verbuiging, synoniem) én een vertaling in het Frans en in het Engels. De teksten zijn gekoppeld aan een grammaticagids.

De Taalsector is bestemd voor de taalprofessional die op de hoogte wil blijven van wat er in de taalsector gebeurt.
Taalprofessionals zijn bijvoorbeeld vertalers, tolken, taaldocenten, tekstwerkers, taaltechnologen, makers van taal(studie)producten, aanbieders van taalopleidingen en taalstages, en verder iedereen die professioneel met taal bezig is en met taalwerk zijn brood verdient.

Taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

Bij het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal (NVT) kunnen docenten, leerkrachten en leerders van het Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen terecht voor advies, informatie en scholing.

Portaalsite van de Nederlandse Taalunie, die toegang geeft tot informatie over haar activiteiten en tal van andere Taaluniesites.

Teach 2000 is een gratis programma dat de cursist de mogelijkheid biedt zijn woordenschat in te voeren en op een persoonlijke en ludieke manier te overhoren.
Eenvoudig, flexibel en efficiënt.

De website van Van Dale bevat een gratis te raadplegen online Nederlands woordenboek en veel andere leuke rubrieken voor de taalliefhebber. Daarnaast is er een uitgebreid overzicht van alle Van Dale woordenboeken: groot of klein, vertalend of verklarend, op papier of cd-rom, ze staan er allemaal.

Vertaalwoordenboeken (ook gespecialiseerde termen in 8 verschillende sectoren) en nog veel meer. MWB kan gebruikt worden voor vijf talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren promoot de Nederlandstalige literatuur in België en in het buitenland. Dat gebeurt door informatie, documentatie en subsidies, met name voor vertalingen.

Startpagina voor de Vlaamse overheid.

Deze site van de VRT geeft op een overzichtelijke manier informatie over m.n. de spelling en uitspraak van het Nederlands of over de bijzonderheden van het Belgische Nederlands. Een must voor de uitspraak van eigennamen met een hoge actualiteitswaarde!

Wablieft heeft in eerste instantie Vlaamse laaggeletterden als doelgroep, maar ook voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal geeft de website toegang tot interessant materiaal, zoals de Wablieft-krant, een wekelijkse krant in duidelijke taal.

Via de link e-learning op deze site kunt u bij de cursus Welkom. Hij is bedoeld voor Duitstalige beginnende leerders.

U bent op zoek naar beeld- en geluidsmateriaal voor uw lessen? De hoofdmoot van wat hier staat, heeft weliswaar niets te maken met Nederlands of Frans, maar u voorkomt problemen met auteursrechtenkwesties.

De Woordenlijst geeft de officiële spelling van alle Nederlandse woorden.

Met Wordsmith kan je woordenlijsten opstellen van een tekst. Dit is een hulp voor docent en student.
De site is in het Engels.