De Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) is een contactgroep van mensen die binnen de Franstalige regio actief zijn op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van/over het Nederlands en de cultuur van het Nederlandstalige gebied.

Binnen de ANBF kunnen neerlandici die actief zijn in het Franstalige gebied

  • in een ongedwongen sfeer bijeenkomen en ervaringen uitwisselen,
  • kennis nemen van elkaars wetenschappelijk en/of didactisch werk,
  • kortom, de Franstalige neerlandistiek één gezicht geven.

De ANBF staat open voor alle neerlandici en docenten Nederlands, van basisschool tot universiteit, van immersieonderwijs tot volwasseneneducatie.

De vereniging organiseert regelmatig colloquia om de wetenschappelijke contacten te bevorderen tussen collega’s aan diverse instellingen, en neerlandici op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen op hun vakgebied, specifiek binnen het Franstalige gebied. Ze wil het neerlandistisch wetenschappelijk onderzoek bevorderen - of informatie daarover verschaffen - door het organiseren van een tweejaarlijkse onderzoeksmarkt, waarop neerlandici hun lopende onderzoeksproject kunnen toelichten. Ook door de publicatie van n/f wil de ANBF informatie aanbieden over het neerlandistisch vakgebied binnen het Franstalige gebied.

De ANBF richt zich niet alleen op onderzoek, maar ook op onderwijs. Didactiekdagen en andere praktijkgerichte studiedagen brengen collega’s van verschillende onderwijsniveaus en –types bij elkaar. De nadruk ligt ook hier op het stimuleren van contacten en het opdoen van nieuwe ideeën voor de lespraktijk. De interactieve website van de ANBF geeft de leden bovendien de gelegenheid om ook buiten deze evenementen ervaringen te delen en samen te werken.

Voor het hoger en universitair onderwijs kan de ANBF kan als steunpunt fungeren bij de organisatie van colloquia door vakgroepen Nederlands in het Franstalig gebied, en bij het formuleren van verzoeken aan de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en de Nederlandse Taalunie.

Een dergelijke bemiddelende rol kan de ANBF ook waarnemen voor collega’s van andere onderwijstypes die een beroep willen doen op het Taaluniecentrum voor het Nederlands als vreemde taal. Ook bij de organisatie van een workshop of studiedag helpt de ANBF haar leden graag.

De ANBF wil met name binnen de Belgische onderwijssituatie en binnen de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek aandachtspunten formuleren die het neerlandistisch onderwijs en onderzoek in Franstalig België en in Frankrijk kunnen steunen.